Nejmenší


Program pro děti od 5 do 7 let je velmi pečlivě připravený se spoustou her, zábavných soutěží a sportováním, doplněn malováním v přírodě, tvorbou drobných dárků z přírodních materiálů apod. Tábor dětem zpříjemní táborová hra, koupání a výlety.

Maminky se nemusí obávat nedostatku péče, protože k malým dětem vždy přidělujeme trpělivou zodpovědnou oddílovou vedoucí.

Tábor je vhodný pro temperamentní děti, ale i pro bázlivé, stýskavé a úplné táborové začátečníky, kterým je věnovaná mimořádná péče. V oddílu je 8 - 10 dětí. Na zdravotní i psychický stav se mohou rodiče průběžně informovat v době volacích hodin tj. od 8 – 9 h ráno. Čísla mobilů na konkrétní oddílové vedoucí budou rodičům sdělena na těchto stránkách první den tábora v záložce kontakty.