Informace k odjezdu

V záložce Ke stažení si můžete vytisknout pokyny pro účastníky tábora, které také obdržíte mailem společně s Čestným prohlášením o zdravotním stavu dítěte viz. dokument "Čestné prohlášení".

Pokyny k odjezdu obsahují informace pro rodiče o průběhu tábora, seznam věcí na tábor, informace o storno podmínkách a kontakty na nás. 

Čestné prohlášení zákonného zástupce a lékaře o zdravotním stavu dítěte je nutné odevzdat u autobusu. Pokud máte od lékaře originál potvrzení o zdravotním stavu Vašeho dítěte, odevzdejte raději kopii tohoto potvrzení. Originál si vždy nechávejte pro účely dalších táborů či sportovního soustředění. Potvrzení vydané lékařem má platnost 2 roky.

Dítě dále musíte vybavit: kopií kartičky pojištěnce (nedávejte originál, stačí kopie!).

Doporučujeme odevzdat u autobusu také kopii očkovacího průkazu. Očkovací průkazy slouží lékaři jako základní informace o prevenci. V případě podezření na vážné onemocnění, které by se mohlo projevit v průběhu tábora, obratem kontaktujeme rodiče.

Pokud v době trvání tábora budete mimo Českou republiku, uvádějte do kontaktů také telefony na rodinné příslušníky, kteří během tábora budou v ČR. K telefonnímu číslu napište vztah k dítěti tzn. – babička, děda, teta apod.